Gmina Ożarów Mazowiecki jest partnerem międzynarodowego projektu pn. „Future of Europe – Reload”, który otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej. Partnerami projektu są miasta: Aksakovo (Bułgaria), Setubal (Portugalia), Nughedu Santa Vittoria (Włochy), Shtip (Macedonia), Victoria (Rumunia) i Montserrat (Hiszpania). W ramach Projektu zaplanowano cykl konferencji w każdym z miast partnerskich. W dniach od 3 do 5 kwietnia br. Gmina Ożarów Mazowiecki była organizatorem i gospodarzem IV międzynarodowej konferencji w ramach Projektu. Gościliśmy delegacje z wszystkich miast partnerskich.

Projekt koncentruje się na ukazaniu roli władz lokalnych dla przyszłości Unii Europejskiej. Kolejne cele to wymiana doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk w samorządach, rozwój współpracy pomiędzy europejskimi miastami, wzmacnianie uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym i unijnym. Pokazanie kultury i tradycji lokalnej krajów partnerskich czyni współpracę silniejszą i bardziej zrównoważoną.

EUROPA NALEŻY DO MŁODYCH – to motyw przewodni IV międzynarodowego spotkania, którego gospodarzem była nasza gmina. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchania seminarium Pana Profesora Grzegorza Kołodki pt. ,,Dokąd zmierza świat? Dokąd zmierza Europa?”, który przedstawił nadzieje i zagrożenia dotyczące przyszłości społeczeństwa. Kolejny zaproszony gość Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Pan Jacek Królikowski był moderatorem debaty na temat wpływu młodzieży na proces tworzenia polityki na szczeblu lokalnym i unijnym (,,How to reload Europe?”). W debacie aktywny udział wzięli młodzi ludzie reprezentujący różne poglądy i posiadający odmienne doświadczenia zarówno z naszej gminy, jak również miast partnerskich.

Uczestnikami konferencji byli także uczniowie z gminnych placówek oświatowych, którzy m. in. podczas zorganizowanych wyborów do Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego („Youth Parliament Elections 2019”) tylko utwierdzili międzynarodowych gości o słuszności motywu przewodniego spotkania, że to od nich zależy przyszłość Europy. Idee i misje stworzonych przez nich partii, które kandydowały w wyborach (m.in. dbałość o środowisko, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, otwartość na inne narodowości, demokraci, konserwatyści i in.) stanowiły podstawę do konkluzji spotkania, że to właśnie Ci młodzi i inteligentni ludzie mogą zmieniać świat na lepsze.

Międzynarodowy charakter konferencji to również obowiązujący jako główny język angielski. Jesteśmy pełni uznania dla uczniów naszych szkół za profesjonalne przygotowanie i nadzwyczaj swobodny sposób komunikacji i wyrażania swoich poglądów w jęz. angielskim. Mamy nadzieję, że dla młodych ludzi udział w tym wydarzeniu był ciekawym i niezapomnianym doświadczeniem.

 

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych