Informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r., poz.428) WYDŁUŻYŁ termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019.

Wypłata zwrotu tego podatku następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Załącznik:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa