Uprzejmie informujemy, że obsługę kasową w Urzędzie Miejskim prowadzi Agencja Banku PKO BP. Przypominamy również, że wpłat z tytułu podatków i opłat na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki można dokonywać w każdym oddziale Banku PKO BP bez dodatkowej prowizji.

Małgorzata Piotrowska
Skarbnik Gminy