Z okazji Dnia Sołtysa

w imieniu Społeczności Lokalnej i Samorządu Gminy Ożarów Mazowiecki

dziękujemy Paniom i Panom Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich

za zaangażowanie i pomoc w realizacji planów

i zamierzeń służącym poprawie jakości życia społeczności lokalnej naszej Gminy.

Życzymy satysfakcji z pracy społecznej,

zadowolenia mieszkańców, serdeczności i życzliwości na co dzień

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

 

Paweł Kanclerz                                                          Andrzej Cichal

Burmistrz  Ożarowa Mazowieckiego                            Przewodniczący Rady Miejskiej