Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zachęca do udziału w szkoleniu, organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dedykowanym rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne, ul. H. Sienkiewicza, 09-100 Płońsk. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.