Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 budowy marki lokalnej, a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR, które odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, sala konferencyjna, I piętro pok.15.