Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż od dnia 02.01.2019 roku będą wymieniane wodomierze na obszarze całej gminy Ożarów Maz.

W/w prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30.

Prosimy w tych dniach o umożliwienie pracownikom ZWiK dostępu do wodomierzy.