Życzenia świąteczne w imieniu Samorządu Gminy Ożarów Mazowiecki Mieszkańcom składają

Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
oraz Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej