Podczas sesji inaugurującej nową kadencję Paweł Kanclerz po raz trzeci został zaprzysiężony na burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, natomiast radni złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Sesję otworzyła i poprowadziła, do czasu wyboru nowego prezydium, najstarsza radna – Grażyna Szymankiewicz. Nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Beata Migda, po czym złożyli oni uroczyste ślubowanie. Fakt ten poprzedzony został odśpiewaniem hymnu narodowego oraz odczytaniem roty ślubowania następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie złożyło 21 radnych wybranych 21 października tego roku, tym razem na pięcioletnią kadencję. Najmłodszy radny ma 25 lat, a najstarszy 71. W radzie zasiada 7 kobiet i 14 mężczyzn.

Jednym z ważnych punktów pierwszej sesji było zaprzysiężenie wybranego, po raz pierwszy od 1990 roku na trzecią kadencję, burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kanclerza, który otrzymał w wyborach prawie 80% głosów. Po ślubowaniu burmistrz podziękował za udział w wyborach mieszkańcom, którzy głosowali, ale też kandydatom, którzy w nich startowali.

„W tym wyjątkowym dniu na moich ramionach zawisł burmistrzowski łańcuch, jako insygnium powierzonej mi w wyborach powszechnych władzy i symbol odpowiedzialności za dobro gminnej Wspólnoty. Łańcuch jest ciężki, ale zapewniam Państwa, że jestem przygotowany, aby udźwignąć jego ciężar w różnych wymiarach, z tym najbardziej praktycznym, jakim jest codzienna praca na rzecz mieszkańców” – to słowa jakie po zaprzysiężeniu skierował do zebranych burmistrz. Gratulował również nowo wybranym radnym i deklarował otwartość na dyskusję i wolę kompromisu w sprawach trudnych.

W swojej wypowiedzi wspomniał także o tym, że zrobi wszystko „aby nie dopuścić do upolitycznienia dyskursu publicznego i zejścia na manowce populizmu czy też, co gorsza demagogii i agresji w naszym samorządowym życiu”. Zakończył prośbą skierowaną do radnych, aby politykę pozostawić za drzwiami i wspólnie działać dla dobra mieszkańców.

Rada w wewnętrznych wyborach zdecydowała o wyborze prezydium, które w poprzedniej kadencji również sprawowało tę funkcję. Przewodniczącym został: Andrzej Cichal, natomiast wiceprzewodniczącymi: Lech Toruszewski oraz Tadeusz Szmigiel.

Nagranie z sesji dostępne pod adresem: http://ozarow-mazowiecki.pl/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej-w-ozarowie-mazowieckim

Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych