Zachęcamy do udziału w trwającym programie polityki zdrowotnej pn. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz powikłań pogrypowych. Koszt szczepienia w całości pokrywany jest z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji polskich i światowych  autorytetów i towarzystw naukowych. Szczepienia rekomendowane są jako podstawowa metoda profilaktyki i kontroli grypy.

Program sczepień ochronnych w Polsce zaleca szczepienia przeciwko grypie.

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, przenoszącą się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową; największa liczba zachorowań występuje sezonowo, rokrocznie jesienią i zimą. W grupach wysokiego ryzyka, do których należą m. in. osoby powyżej 65 roku życia, grypa wiąże się ze znaczną śmiertelnością. Przyczyną śmierci nie jest sama grypa, ale powikłania po niej występujące. Corocznie na całym świecie wskutek powikłań umiera 250 – 500 tys. ludzi, w większości powyżej 65 roku życia lub młodszych obciążonych innymi chorobami.

Powikłania pogrypowe to m. in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zaostrzenie chorób przewlekłych (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc).

W sezonie 2017/2018 w Polsce po raz pierwszy można było zaszczepić się szczepionkami czterowalentnymi, które zapewniają najszerszą ochronę przed grypą. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy szczepienie z użyciem szczepionki czterowalentnej zaleca się u wszystkich osób (po ukończeniu 6 miesiąca życia), które chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań do szczepienia.

Czterowalentne szczepionki przeciw grypie dostępne są na świecie i coraz szerzej stosowane od 2013 r.

Przeciwciała ochronne są wytwarzane w organizmie już 7. dnia po zaszczepieniu i utrzymują się przez blisko 12 miesięcy.

Świadczenie polegające na zaszczepieniu przeciwko grypie osoby kwalifikującej się będzie udzielone każdej z tych osób, która wyrazi pisemną zgodę na szczepienie oraz jeśli podczas wizyty lekarskiej nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zaszczepienia.

Podanie szczepionki poprzedzone zostanie badaniem lekarskim oraz wywiadem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwwskazań (przebyte choroby, przyjmowane leki).

W przypadku, gdy zgłaszający się do szczepienia pacjent, zadeklarowany jest w innym podmiocie leczniczym, niż wyłoniony w konkursie realizator programu, musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od swojego lekarza POZ.

 

Szczepienia realizują:

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO)

Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Informacja i rejestracja: 22 722 10 38

 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) Filia w Józefowie
ul. Lipowa 28A, 05-860 Płochocin

Informacja i rejestracja: 22 722 52 00

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Wydział Spraw Społecznych