Rozpoczynający się sezon grzewczy skutkuje licznymi przypadkami zatrucia osób tlenkiem węgla /czadem/. Przyczyny tragedii to niewiedza, zaniedbanie, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych i wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu w którym spala się paliwo stałe, ciekłe lub gazowe jest przegląd przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych:

  • raz w miesiącu – w paleniskach zakładów żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych;
  • raz na 3 miesiące – w obiektach opalanych paliwem stałym;
  • raz na 6 miesięcy  – w obiektach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym;
  • raz w roku – przewodów wentylacyjnych i napowietrzających

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m. in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego/ zewnętrznego/ powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska ( pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

  • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
  • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca  wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
  • ٭zabezpiecz mieszkanie czujnikiem wykrywającym  tlenek węgla w powietrzu. Każdego roku w wyniku zatrucia czadem umiera ok. 100 osób.

Pamiętajmy !

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.