Stowarzyszenie “Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2. – Rozwijanie działalności gospodarczej.

3 grudnia 2018 r., od godz. 10:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Czosnów