Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Ożarowa,

wielu z Państwa widziało w mieście i okolicach, a także w mediach informacje o 70-leciu Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Chcieliśmy przez ten rok przekuć Jubileusz w okazję do marzeń o nowym gmachu. Trochę nam się udało, i – żeby zwieńczyć całoroczną pracę (wystawa „Stać nas na to!”, strona www.wizjananowelata.pl, konkurs plastyczny dla dzieci) – pragniemy zaprosić Państwa na do udziału w konferencji, podczas której podsumujemy wszystkie pomysły na nową bibliotekę, jej wnętrza i przyszłe funkcjonowanie. Pomogą nam w tym fachowcy i specjaliści z dziedziny bibliotekarstwa.

Liczymy na Państwa  udział. Przecież to nasza wspólna Biblioteka.

Podczas  konferencji odbędą  się następujące warsztaty:

POTRZEBY (OBECNE I PRZYSZŁE) UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK

To warsztat najszerszy. Spróbujemy objąć w nim nie tylko różne potrzeby mieszkańców miasta i gminy, lecz także zmiany wywołane rozwojem technologii, migracjami i demografią.

Warsztat poprowadzą:

Katarzyna Urbanowicz  –  Biblioteka Publiczna  w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – “Przystanek Książka”.  Na co dzień wspiera współpracowników i organizuje działania na rzecz lokalnej społeczności,  zajmuje się również   kreowaniem  wizerunku  biblioteki jako „trzeciego” miejsca.  Jest trenerką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych wyspecjalizowaną w szkoleniach dla bibliotekarzy, kotrenerką w Programie Rozwoju Bibliotek, absolwentką i jednocześnie trenerką szkoleń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL.

Joanna Potęga – politolożka i badaczka (Collegium Civitas), trenerka i facylitatorka (STOP), bibliotekarka cyfrowa i tradycyjna (Uniwersytet Warszawski) oraz wykładowca akademicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej). Zawodowo i społecznie od wielu lat związana jest z bibliotekarstwem, początkowo w Bibliotece Narodowej, obecnie w Bibliotece Głównej APS w Warszawie, a poza pracą –  ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Jedną z jej zawodowych pasji jest dzielenie się zdobywaną wiedzą i doświadczeniami z innymi bibliotekarzami. Od ponad dekady współorganizuje oraz prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje, wykłady i prezentacje.

WNĘTRZA I FUNKCJE NOWOCZESNYCH BIBLIOTEK

Biblioteka w mieście takim jak Ożarów Mazowiecki to zupełnie inny twór niż wielkie miejskie, pedagogiczne czy naukowe książnice. Jak urządzić ją z sukcesem? I to na długi czas? Liczymy na Państwa podpowiedzi.

Warsztat poprowadzi:

Jacek Królikowski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: „Specjalizuję się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Mam doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczyłem w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995 – 2005, głównie na Bałkanach. Od 2005 działałem jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006 – 2008 zarządzałem dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierowałem działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W 2013 roku zostałem wiceprezesem fundacji”.

MIEJSCE BIBLIOTEKI I JEJ FILII W ŻYCIU MIASTA

Urbanistyka małych miast, filie i placówki wiejskie, zagęszczenia ruchu mieszkańców, obecność na imprezach i współorganizowanie wydarzeń z innymi placówkami. Czyli jak być biblioteką widoczną.

Warsztat poprowadzi:

Magda Krasowska-Igras z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O sobie mówi: „Jestem muzykiem, menedżerem kultury i koordynatorem projektów, głównie międzynarodowych, na które staram się pozyskiwać fundusze. Od przeszło 14 lat przygotowuję, rozwijam i koordynuję inicjatywy edukacyjno-kulturalne w krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Pomagam rozwijać współpracę – budować zespoły i sieci partnerów, generować idee i wypracowywać rozwiązania, dostrzegać korzyści z pracy razem. Uważam, że nic nie kształci tak jak podróże i możliwość wymiany doświadczeń. Szczególnie interesują mnie procesy integracji europejskiej, strategie rozwoju kultury oraz modele koalicji międzysektorowych. Wierzę w moc uczenia się, szczególnie przez całe życie”. 

ZAWÓD I CECHY WSPÓŁCZESNEGO BIBLIOTEKARZA/BIBLIOTEKARKI

Co trzeba umieć, a przede wszystkim, jakie cechy w sobie rozwijać, aby być dobrym bibliotekarzem? Postaramy się – dla przykładu – stworzyć takiego idealnego bibliotekarza i bibliotekarkę.

Warsztat poprowadzi:

Katarzyna Bryczkowska – trenerka Rady Europy, coacherka, doradczyni w zakresie zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na WPiA UW. Wiceprezeska zarządu Fundacji Kultury Dialogu, której misją jest przekształcenie sfery publicznej w Polsce w obszar dialogu i współpracy. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem. Stale współpracuje przy realizacji innowacyjnych społecznie projektów rozwojowo-edukacyjnych ze Stowarzyszeniem BORIS, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Kultury m st. Warszawy.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2018 r. w salach „Koncert I” i „Koncert II” (poziom HOTEL-1) w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 177.

Do zobaczenia.

Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim