23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w którym rokrocznie chętnie biorą udział placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana kryształowym medalem za działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł edycja 2018 r. Przystępując do kampanii profilaktycznych pragniemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że warto podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego życia.

Podczas tegorocznego finału zostali powołani nowi członkowie Kapituły „Trzeźwego Umysłu”, która zrzesza najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się profilaktyką z całej Polski. Miło nam poinformować, że nowym członkiem Kapituły została Pani Agnieszka Jędrzejczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

,,Tak naprawdę ta nagroda to zasługa pedagogów szkolnych i koordynatorów kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” ze szkół podstawowych i gimnazjów. To oni decydując się na wzięcie udziału w działaniach profilaktycznych mają bezpośredni wpływ na wpajanie dzieciom i młodzieży wartości, które niesie za sobą udział w kampanii. Bardzo dziękuję za dotychczasowa współpracę i proszę o więcej, w tym tak trudnym dla młodzieży temacie” – podsumowała Agnieszka Jędrzejczak.

Główne cele kampanii to wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę, ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (sięganie po papierosy, alkohol, narkotyki czy dopalacze), wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych.

 

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza