Zapraszamy mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na debatę społeczną, która odbędzie się 6 listopada 2018 roku w godz. 18:00 – 20:00 w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165. Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego