Frekwencja w gminie Ożarów Mazowiecki wyniosła:  58,76 %
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania: 18216
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania: 10704


Wyniki wyborów na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego:

Kandydatami na burmistrza byli:

KANCLERZ Paweł Jacek
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

SOWIDZKI Marcin
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 21 obwodowych komisji wyborczych właściwych
do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

Nazwisko i imię – imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liczba głosów ważnych
KANCLERZ Paweł Jacek KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 8371
SOWIDZKI Marcin KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2171

 

Na burmistrza wybrany został: KANCLERZ Paweł Jacek

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

Okręg Wyborczy Nr 1 – Osiedla: Zientarówka, Bloki – 5 mandatów

4255 osób uprawnionych do głosowania, wydano 2734 kart do głosowania, oddano 73 nieważne głosy.

Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 KAROL Grzegorz 135
2 NOWIŃSKA Anita 131
3 PALECZNA Elżbieta 115
4 ORYSIAK Agnieszka 30
5 KOSZCZUK Henryk 90
6 WOJSZCZYK Grażyna 38
7 BOGUCKI Stanisław 79
RAZEM 618

 

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1 CICHAL Andrzej 558
2 SZYMANKIEWICZ Grażyna 235
3 ROSŁON Jacek 442
4 CIEĆWIERZ Bogdan 216
5 DEGOWSKA Ewelina 181
6 DZIENISZEWSKA Joanna 138
7 TORUSZEWSKI Lech 272
RAZEM 2042

 

Radnymi  zostali wybrani:

Karol Grzegorz  z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Cichal Andrzej, Szymankiewicz Grażyna, Rosłon Jacek, Toruszewski Lech z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 

Okręg Wyborczy Nr 2 – Osiedla: Franciszków, Kabel, Mickiewicza, Ołtarzew; Sołectwo Ożarów Wieś – 5 mandatów

4205 osób uprawnionych do głosowania, wydano 2558 kart do głosowania, oddano 81 nieważnych głosów.

Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 BARTOSZEWICZ Anna 275
2 STRAKACZ Tomasz 105
3 DZIUBA Edyta 74
4 LECH Robert 74
5 GÓRSKA Beata 33
6 TOMASZEWSKA Bronisława 20
7 WYDRYCH Lech 90
RAZEM 671

 

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1 KOWALSKI Sławomir Maria 377
2 SZMIGIEL Tadeusz 332
3 BEDNARSKI Kamil 353
4 ROGALA Anna 163
5 WALERZAK Katarzyna 238
6 SOBCZYK Bogumiła 52
7 KĘDZIERSKI Janusz 289
RAZEM 1804


Radnymi  zostali wybrani:

Anna Bartoszewicz  z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kowalski Sławomir, Szmigiel Tadeusz, Bednarski Kamil, Kędzierski Janusz z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 

Okręg Wyborczy Nr 3 – Sołectwa: Bronisze, Domaniewek, Duchnice, Jawczyce, Kaputy – Kręczki, Konotopa,  Koprki, Macierzysz, Mory, Ołtarzew, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały i Strzykuły, Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Szeligi, Umiastów, Wieruchów – 6 mandatów

5070 osób uprawnionych do głosowania, wydano 2934 kart do głosowania, oddano 65 nieważnych głosów.

Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 SOWIDZKI Marcin 270
2 SMOLIŃSKA Halina 122
3 ŁĘCKA-MULARCZYK Bożenna 59
4 SKOWROŃSKA Anna 64
5 GWIAZDOWSKA Sylwia 55
6 CZAPLIŃSKI Paweł 15
7 PEPLA Karolina 27
8 ĆMIEL Robert 93
RAZEM 705

 

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1 KANCLERZ Paweł 818
2 RUTKOWSKA Małgorzata 394
3 MIKOŁAJCZYK Jan 198
4 SZELENBAUM Zbigniew 276
5 DOMINIAK Maria 186
6 PINTARA-KOZŁOWSKA Agnieszka 88
7 PYTKOWSKI Tadeusz 206
RAZEM 2166

 

Radnymi  zostali wybrani:

Marcin Sowidzki  z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Paweł Kanclerz, Małgorzata Rutkowska, Jan Mikołajczyk, Zbigniew Szelenbaum, Tadeusz Pytkowski  z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 

Okręg Wyborczy Nr 4 – Sołectwa: Gołaszew, Michałówek, Myszczyn, Orły, Pilaszków, Płochocin Wieś,  Święcice,  Wolskie, Osiedla: Józefów, Płochocin Płd.,  Płochocin Płn., Wolica – 5 mandatów

4686 osób uprawnionych do głosowania, wydano 2477 kart do głosowania, oddano 47 nieważnych głosów.

Oddano następujące ilości głosów ważnych:

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 JEDRZEJCZAK Nina 222
2 KUCHARSKA Bogusława 100
3 KAROLAK Henryka 105
4 PRUSKI Dariusz 11
5 BODYCH Marek 63
6 OSZCZYK Danuta 38
7 RĄCZKOWSKI Daniel 75
RAZEM 614

 

Lista nr 18 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

1 TENDERENDA Krystyna 521
2 ANTOSIEWICZ Adrian 458
3 JAWORSKA Dorota 266
4 OSKIERKO Rajmund 295
5 DYMKOWSKI Sebastian 136
6 ROSTKOWSKI Andrzej 48
7 TEDERSKA Małgorzata 91
RAZEM 1815

 

Radnymi  zostali wybrani:

Nina Jędrzejczak z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Krystyna Tenderenda, Adrian Antosiewicz, Dorota Jaworska, Rajmund Oskierko z listy nr 18 KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 

 

 

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne również na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/143206#results_vote_elect_mayor_round_1