Frekwencja wyborcza w Wyborach Samorządowych
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 16,28%.
Uprawnionych do głosowania 18105.


Frekwencja wyborcza w Wyborach Samorządowych
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 43,40%.
Uprawnionych do głosowania 18105.