W dniu 21 października 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza w Ożarowie Mazowieckim będzie pełniła dyżur od godziny 7.00.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, I p. pok. Nr 105 (tel. (22) 731 32 65).

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Beata Migda