W dniu 11 października 2018 r.

zmarł

Pan Stefan Lewandowski

dr nauk humanistycznych

Kronikarz ziemi ożarowskiej, autor książek o historii naszego regionu:

„Dzieje Ziemi Ożarowskiej” – publikacji stanowiącej źródło wiedzy o historii, dziejach i przynależności do tej ziemi oraz „Dzieje majątków ziemskich w Kręczkach i Kaputach”,

a także wielu artykułów publikowanych w „Informatorze Ożarowskim”.

Przez wiele lat związany z Gminą Ożarów Mazowiecki również poprzez szereg inicjatyw społecznych.

Za swoje zaangażowanie w działalność na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki otrzymał w 2011 r. nagrodę honorową Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki „Felicja”.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia,

 

Burmistrz, Rada Miejska

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim