Gmina Ożarów Mazowiecki w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego zajęła 3 miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce i 4 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Pracujących w latach 2003-2017.

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce gmin wyróżnianych w niezależnym Rankingu Samorządów, co jest powodem do zadowolenia, bo upewnia nas w prawidłowości obranych kierunków rozwoju gminy. Jesteśmy jedną z gmin najczęściej wyróżnianych z województwa mazowieckiego. Pozycje w rankingach potwierdzają od kilku lat stabilny, dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy, co przekłada się na poprawę standardów i jakości życia mieszkańców, a także sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości.

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest analiza 15 wskaźników, obejmujących trzy istotne obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jego wyniki odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Przedmiotem oceny były m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków i wodociągów.

Wysokie miejsca w najbardziej prestiżowych rankingach samorządowych dla gminy Ożarów Mazowiecki to wspólny sukces mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu. Analizowane wskaźniki są obiektywne i mierzalne, nie kłamią, natomiast pokazują naszą gospodarkę finansową, politykę inwestycyjną czy jakość zarządzania. Cieszy to, że pozytywne rzeczy, które dzieją się tutaj na miejscu, dostrzegane są na szerszym forum. – tak wyniki rankingów podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Uroczysta prezentacja obu rankingów odbyła się 15 października 2018 r. podczas konferencji pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.