Trzecie miejsce dla Ożarowa Mazowieckiego w  Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to duży sukces naszego samorządu i niesamowity awans o 15 lokat do góry w stosunku do ubiegłego roku. Ta wysoka lokata została nam przyznana w kategorii gmin miejsko-wiejskich, których w Polsce jest 621.

Gala XIV już edycji rankingu samorządów prowadzonego przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” odbyła się 8 października w Warszawie. Kapitule rankingu przewodził, tradycyjnie już po raz kolejny,  prof. Jerzy Buzek – były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który również był gościem tegorocznej Gali Rzeczpospolitej.

Lokalny rozwój powinien być zrównoważony, uwzględniając trzy czynniki: społeczny, gospodarczy i środowiskowy – podsumowuje wyniki rankingu przewodniczący Kapituły – prof. Jerzy Buzek.

Podczas uroczystości nagrody odebrały najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentowali Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal, przewodniczący Rady Miejskiej, zastępcy burmistrza: Dariusz Skarżyński i Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak oraz Małgorzata Piotrowska – skarbnik gminy. Podczas gali odbyła się debata o tym w jaki sposób konflikt polityczny wpływa na ideę samorządu terytorialnego.

“Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo prestiżowy ranking i jeden z najbardziej cenionych przez wszystkich samorządowców, trzecie miejsce to dla mnie wielka satysfakcja i duma.  Kolejny rok z awansem w rankingu potwierdza, że przyjęte kierunki zarządzania gminą są prawidłowe. Potrzeby mieszkańców zmieniają się, ważne jest żeby to dostrzegać i odpowiednio reagować. Na razie to nam się udaje, o czym świadczy wysoka ocena poszczególnych kryteriów, szczególnie trwałości społecznej. Nagrodę tę dedykujemy Mieszkańcom Gminy.” – tak nagrodę dla ożarowskiego samorządu podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.