Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż na podstawie wyników badań jakości wody Państwowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia indywidualnego Stacji Paliw Shell w Płochocinie przy ul. Poznańskiej 377. Oznacza to, że woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, naczyń. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Obszar zasilany w wodę z  ujęcia indywidualnego przy ul. Poznańskiej 377 w Płochocinie obejmuje budynek Stacji Paliw Shell w Płochocinie. Powyższe nie dotyczy  mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, którzy zasilani są z innych ujęć.

Jacek Ordakowski dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji