W dniu 15 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 odbędzie się spotkanie dla rolników i wszystkich zainteresowanych osób z terenu gminy dotyczące:

– przeszkolenia zainteresowanych rolników w sprawie wymagań weterynaryjnych przy uboju zwierząt na użytek własny, w celu wydania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania takich ubojów;

– przeprowadzenia szkolenia hodowców drobiu w zakresie grypy ptaków;

– przeprowadzenia szkolenia hodowców świń w zakresie bioasekuracji gospodarstw;

– przeprowadzenia konsultacji z hodowcami świń w sprawie planowanego uwolnienia znacznych obszarów Polski- w tym powiatu warszawskiego zachodniego, od choroby Aujeszky’ego.