Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankingu Sukces Kadencji 2014 – 2018 w kategorii Małe Miasta, do której zaliczono 590 samorządów.
Zestawienie przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

W imieniu burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  miałam przyjemność odebrania tego wyróżnienia 2 października 2018 r. podczas uroczystej gali w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Ranking Sukces Kadencji (2014 -2018) opracowany został przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza i definiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej się kadencji w wymiarze finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Dane niezbędne do opracowania rankingu zaczerpnięte zostały z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów i kilku innych źródeł. Ostateczna pozycja w rankingu jest sumą wyników cząstkowych i najpełniej oddaje dokonania samorządu w mijającej kadencji.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza