Szanowni Państwo,

W imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza zapraszam Państwa na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się

26 września br. (środa) o godz. 18.00

w Sali teatralnej Centrum Kulturalno-Konferencyjnego Scena Ołtarzew

Kilińskiego 20 w Ożarowie Mazowieckim

 

Spotkanie o charakterze informacyjnym poprowadzą eksperci, którzy przedstawią zasady ubiegania się i prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie na termomodernizację domów mieszkalnych, w tym m. in. wymianę źródeł ciepła, montaż instalacji solarnych
i fotowoltaicznych.

Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego i związane z tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Program „Czyste Powietrze” zastąpił realizowany przez Gminę Ożarów Mazowiecki
w roku 2017 program wymiany kotłów grzewczych. Wg nowych zasad Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w ww. programie będą indywidualnie składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Warszawie.

Zachęcam do udziału w spotkaniu,

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

      Zastępca Burmistrza

 

Czyste powietrze ulotka