Planowane na 2018 rok prace termomodernizacyjne Pływalni Miejskiej zmierzają ku końcowi. Obecnie trwają końcowe odbiory techniczne, które pozwolą na oddanie obiektu dla użytkowników. To największy remont tej pływalni od czasu jej budowy. Aby wykonać go rzetelnie i zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowników, obiekt musiał zostać zamknięty na kilka miesięcy.

Co się zmieniło?? Można to określić w dwóch słowach: bardzo dużo, i nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, ale o zastosowane rozwiązania, które poprawią efektywności energetyczną całego budynku pływalni.

Efekty termomodernizacji widać już na zewnątrz budynku, nowa stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont schodów zewnętrznych, montaż systemu fotowoltaicznego z panelami hybrydowymi oraz montaż instalacji odgromowej. Kolejne zmiany zostały wykonane w środku budynku – izolacje termiczne stropodachów, wymiana oświetlenia na energooszczędne, ale najbardziej istotne są rozwiązania zastosowane w zakresie odzysku ciepła z technologii basenowej, modernizacja instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, zastosowanie pompy ciepła typu woda-woda, jako systemu odzysku ciepła ze ścieków. Termomodernizacja to przede wszystkim zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”, który obejmował również zeszłoroczny remont budynku tzw. ,,Małej szkoły”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Szacowana wartość projektu to ok. 10 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki