W zawiązku z urlopem Burmistrza Pawła Kanclerza, w środę 22 sierpnia br. mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przyjmować będzie Zastępca Burmistrza Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak.