W dniu 17 czerwca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim wpłynęło pismo pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy. Do pisma dołączona została mapa zatytułowana „Korytarz projektowanej linii 400kV Kozienice-Ołtarzew na tle podziału administracyjnego – gminy Ożarów Mazowiecki”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami.