Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów grzewczych uprzejmie informujemy, że ubiegłoroczny program modernizacji indywidualnych źródeł ciepła został zastąpiony rządowym programem „Czyste Powietrze”, który wprowadza szereg modyfikacji w zakresie zasad ubiegania się o wsparcie finansowe.

Podstawowa zmiana dotyczy formy finansowania przedsięwzięcia, która jest uzależniona od wysokości dochodów w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego. Do rodzin najuboższych trafić będzie mogło nawet do 90% dofinansowania zadania w formie bezzwrotnej dotacji, natomiast w przypadku przekroczenia współczynnika dochodowego mieszkańcy będą mogli skorzystać z pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia. Nowością ma być również możliwość odliczenia od dochodu części poniesionych przez podatnika wydatków.

Program „Czyste Powietrze” oprócz finansowania modernizacji indywidualnych kotłowni zakłada również możliwość ubiegania się o wsparcie działań w zakresie termomodernizacji budynków czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

W przeciwieństwie do edycji zeszłorocznej, beneficjentem programu będą mogły być jedynie osoby fizyczne, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie mieszkańcy składać będą indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tryb ten zapewni zakwalifikowanym do dofinansowania mieszkańcom dowolność w wyborze wykonawców.

Zgodnie z zapowiedziami instytucji dysponującej środkami, przed ogłoszeniem naboru wniosków w gminach odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców zaplanowane na III kwartał 2018 roku. Wszelkie informacje na temat stanu wdrażania programu będziemy na bieżąco przekazywać Państwu za pośrednictwem naszego portalu internetowego, a tych z Państwa, którzy złożyli Deklarację uczestnictwa w programie, w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Referatem Funduszy Zewnętrznych pod nr 22 731 32 28 bądź zapraszamy osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w pokoju 302 (III piętro).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska pod linkiem https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną programu „Czyste Powietrze”

 

Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych