Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 18.07.2018 r. do dnia 09.08.2018 r. w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej podmiotem konsultacji.

Zarządzenie Nr B.0050.131.2018