Województwo: mazowieckie
Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
Agrofag: Bakteryjna  kanciasta  plamistość  ogórka
Roślina: Ogórek (gruntowy)

Szczegóły:
Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.

Zalecenia:
Pierwsze objawy choroby są już widoczne w fazie 2-3 liści właściwych. Obserwacje nasilenia choroby prowadzić należy w okresie wegetacji do momentu pełnej dojrzałości owoców.
Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność powietrza, ciepło (optymalna temp. 24-27°C)
oraz długotrwałe zwilżenie roślin rosą.
Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest w początkowej fazie wzrostu ogórków.
W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować zabiegi chemiczne po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni
w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-3 zabiegi. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:
2 – 3-letnia przerwa w uprawie ogórka na tym samym polu
wysiew zdrowych, zaprawionych nasion
uprawa odmian tolerancyjnych na tą chorobę
uprawa gorczycy jako przedplon.


Województwo: mazowieckie
Powiat:  Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawa Zachodnia
Agrofag: Mączniak rzekomy  dyniowatych
Roślina: Ogórek

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania mączniaka rzekomego dyniowatych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  mączniaka rzekomego należy  podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

Pierwsze objawy choroby w uprawach polowych i pod osłonami pojawiają się w trzeciej dekadzie czerwca i na przełomie lipca, w każdej fazie rozwojowej ogórków.

Rozwojowi patogenu sprzyjają chłodne i wilgotne noce (temperatura 15-16°C, długo utrzymująca się nocna mgła) oraz słoneczne dni z temperaturą 20-25°C.

Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest na młodych roślinach.

W celu ochrony roślin ogórka przed mącznikiem rzekomym należy zastosować zabiegi chemiczne zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni aż do zakończenia zbiorów. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:

  • uprawa odmian odpornych
  • zakładanie plantacji z dala od zbiorników wodnych, zadrzewień lub łąk, na których występują częste nocne mgły.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga –  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim