XVI Dni Ożarowa Mazowieckiego już za nami. Program wydarzenia był bardzo różnorodny. Gwiazdami byli IRA, Margaret i Robert Janowski. Wystąpiły również zespoły z Domu Kultury „Uśmiech”: Ożarowskie kumoszki, Duet z Uśmiechem, Wesołe wdówki i Ożarowiacy. Nie zabrakło również w części oficjalnej rozstrzygnięcia gminnych konkursów, w szczególności XV Konkursu o Pióro Burmistrza. Całość zakończona została pokazem sztucznych ogni.

/zdjęcia: P. Krupa/