Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.
 
Uchwały:
 
UCHWAŁA NR XXXVII/392/17 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/397/17 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim i obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 2/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Ożarowie Mazowieckim zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 4/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków niezbędnych do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 5/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów pieczęci Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim oraz obwodowych komisji do spraw Referendum niezbędnych do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 6/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 7/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Ożarowie Mazowieckim zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 8/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Ożarowie Mazowieckim zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 9/2017 Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca 2017 r .o zmianie uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Ożarowie Mazowieckim zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 r.

Zarządzenia:

Zarządzenie Nr B.0050.77.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw
Referendum w Ożarowie Mazowieckim oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.
 
Zarządzenie Nr B.0050.84.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i innych form informacji o referendum lokalnym zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 roku