12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji”.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.

W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski w tym Gmina Ożarów Mazowiecki. Certyfikaty otrzymały te samorządy, które obowiązki ustawowe uzupełniły oryginalnymi pomysłami oświatowymi i własnymi rozwiązaniami.

W Programie, poza Znakiem Jakości “Samorządowy Lider Edukacji” gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. Otrzymują go te samorządy, które  w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymało miasto Ożarów Mazowiecki.

Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się również w podsumowaniu Samorządów, które po raz czwarty uzyskały certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, otrzymując prestiżowy, Srebrny Certyfikat. To ważne wyróżnienie pokazuje, iż samorząd nim uhonorowany utrzymuje wysoki poziom polityki oświatowej przez dłuższy czas, a wprowadzone rozwiązania edukacyjne, są trwałe i systemowe.

Załączniki