Gmina Ożarów Mazowiecki pozyskała ponad 10 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy, publikujemy dla Państwa mapę, przedstawiającą przebieg planowanych do realizacji robót budowlanych w latach 2017-2023.

LEGENDA:

Kolor zielony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które zostały oddane do użytkowania w 2017 roku.

Kolor czerwony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które będą realizowane w 2017 i 2018 roku.

Kolor żółty – odcinki sieci kanalizacyjnej, planowane do realizacji w latach 2018-2023.

 

Jednocześnie informujemy, że prezentowana mapa ma charakter poglądowy i dotyczy tylko tych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego. Niezależnie od wyżej wymienionych działań inwestycyjnych trwają również prace projektowe oraz budowlane finansowane ze środków własnych gminy Ożarów Mazowiecki w innych rejonach.

W celu weryfikacji możliwości podłączenia Państwa posesji do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej zachęcamy Państwa do kontaktu z Jednostką Realizującą Projekt pod numerem tel. 22 731 32 28, natomiast w sprawie zawarcia umowy na odbiór ścieków prosimy kontaktować się z Energetyką Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 pod numerem tel. 22 722 25 49.

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt