Koniec roku to czas podsumowań, również w pracy samorządów.  Gmina Ożarów Mazowiecki została doceniona w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, gdzie zajęliśmy 19 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich, których w Polsce jest 621. W stosunku do poprzedniego roku zanotowaliśmy awans o ponad 20 pozycji.

Gala XIII już edycji rankingu samorządów prowadzonego przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” odbyła się 23 listopada w Jarocinie. Kapitule rankingu przewodził prof. Jerzy Buzek – były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który również był gościem tegorocznej Gali Rzeczpospolitej.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżniliśmy te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość – tak wyniki Rankingu podsumowuje na swoich stronach Rzeczpospolita.

Podczas uroczystości nagrody odebrały najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.  Gminę Ożarów Mazowiecki reprezentowali Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Andrzej Cichal, Przewodniczący Rady Miejskiej. Podczas gali odbyła się debata na temat przyszłości polskich samorządów.

Spotkania, takie jak Gala Rankingu Samorządów, to również możliwość wymiany doświadczeń i kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w samorządach lokalnych. Wyróżnienia otrzymali ci, którzy skutecznie zabiegają o rozwój gmin i podniesienie jakości życia mieszkańców.  Ja ze swojej strony, staram się efektywnie działać na rzecz długofalowego i zrównoważonego rozwoju. To często nie jest łatwe, bo jak zauważamy wszyscy, wyzwań nam nie ubywa. – tak swój udział  w wydarzeniu podsumował Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Załączniki