Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2017, Certyfikat Złoty, Wyróżnienie nadzwyczajne Lider Bezpieczeństwa w Oświacie to trzy tytuły dla Gminy Ożarów Mazowiecki, które 9 grudnia 2017 roku odebrali burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Paweł Kanclerz, zastępca burmistrza – Dariusz Skarżyński oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Cichal. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W Programie “Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł “Samorządowego Lidera Edukacji”. Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała ten tytuł po raz siódmy z rzędu. Konsekwencją tego wyróżniania przez ostatnie lata jest Złoty Certyfikat, potwierdzający, że prowadzona przez nas innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wieloletni, realizowana jest konsekwentnie i zgodnie z najwyższymi standardami zarzadzania publicznego.

Gmina otrzymała również wyróżnienie nadzwyczajne – Lider bezpieczeństwa w oświacie przyznawane przez Komisję Certyfikacyjną za nowatorskie i innowacyjne działania dot. wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Przyznane tytuły stanowią konsekwencję świadomego kierunku polityki oświatowej prowadzonej przez władze samorządowe, którego realnym odzwierciedleniem są wydatki w budżecie i działania inwestycyjne w tym zakresie.

Załączniki:

pdfCertyfikat_Samorządowy_Lider_Edukacji_2017

pdfCertyfikat_złoty_-_SLE

pdfNagroda_Nadzwyczajna-Lider_Bezpieczeństwa_w_Oświacie

pdfWyróżnienie_Lider_Bezpieczeństwa_w_Oświacie