Ożarów Mazowiecki otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2012″ przyznany w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communications. Program ten ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.

W ramach projektu komisja ocenia samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badają m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp. Gminy i powiaty, które biorą udział w projekcie, oceniane są za okres minionych trzech lat.

O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” decyduje zespół recenzentów złożony z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.