Miasto Ożarów Mazowiecki znalazło się w gronie laureatów Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Miesięcznik „Forbes” wyłonił miasta najbardziej atrakcyjne dla biznesu, czyli takie,  które mają największe osiągnięcia w „przyciąganiu” przedsiębiorców. O pozycji w zestawieniu decydowała liczba nowo rejestrowanych spółek w ciągu roku,  pomniejszona o likwidacje i upadłości, przeliczona następnie na 1000 mieszkańców.

Załączniki