Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich w Polsce w tegorocznej, trzynastej już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji rankingu odbyło się 23 października br. roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Gmina Ożarów Mazowiecki od 6 lat znajduje się zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin a piąta wysoka lokata uzyskana w ostatnim rankingu potwierdza dobrą kondycję naszego samorządu. Należy dodać, że w tegorocznej edycji nagrodzono jedynie 5 najlepszych samorządów.

Od kilkunastu lat na pytanie jak rozwijają się polskie miasta i gminy odpowiadają naukowcy, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którzy są autorami słynnego już Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pomysłodawcą rankingu jest prof. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak. Ranking powstaje w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyjne, odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji ścieków komunalnych, odsetek dochodów własnych w budżecie. Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Na przestrzeni lat jest stale rozwijany, a autorzy nie wykluczają w przyszłości dalszych udoskonaleń.