Stypendia dla młodych sportowców przyznawane są od 2008 roku.
W latach 2008-2009 przyznano stypendia sportowe 32 sportowcom na łączną kwotę 19 600 zł.

Zarządzenie Burmistrza Nr 153/2008 z dnia 18 grudnia 2008r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/09 z dnia 19 październnika 2009r.

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008r., która została znowelizowana uchwałą Nr 506/10 z dnia 23 września 2010r.