20 listopada rozpocznie się ostatni w tym roku cykl zajęć w ramach szkoły rodzenia – zapraszamy do udziału w nim przyszłych rodziców – mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, kwalifikujących się do programu.

Zajęcia odbywają się w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Program obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę, dla przyszłych mam i ojców: 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – w poniedziałki od godz. 17.30.

Do programu kwalifikują się kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 27 tygodniu, posiadające skierowanie od lekarza ginekologa lub lekarza POZ z oświadczeniem na temat braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad niemowlęciem.

Cena pełnego uczestnictwa w 1 cyklu za 1 osobę: 180 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy: 153 zł

Wpłata uczestnika: 27 zł

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie od lekarza ginekologa lub lekarza POZ o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu i zapisów:

CEDR Renata Makowska: w dni robocze renata.makowska@vp.pl

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii formalnych dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl