W 2018 roku, po raz drugi, organizowane będą zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”.

Program obejmował będzie zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl to 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu. Każdorazowo udział może wziąć maksymalnie 20 osób/10 par.

Do programu zakwalifikowane zostaną kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.

Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierwszego dziecka.

Uczestnictwo w programie jest dofinansowane przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (osoby niezameldowane muszą przedstawić zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej – wkrótce szczegóły dotyczące naboru na pierwszy cykl zajęć, planowany od 12 lutego br. Miejscem prowadzenia zajęć będzie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych