W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono realizatora „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia”.

Do pobrania:

Wydział Spraw Społecznych