Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach na temat „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 29 marca – 12 kwietnia 2018 r.

Konsultacje polegać będą na wypełnieniu formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w budynku Urzędu Miejskiego.

Informacji w temacie konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, tel. 22 731 32 63, 22 731 32 64.

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr B.0050.48.2018
2. Projekt regulaminu
3. Zawiadomienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
4. Formularz konsultacyjny