W kwietniu 2018 r. rozpoczną się prace związane z termomodernizacyjnym remontem pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Z tego powodu od 3 kwietnia do 30 września obiekt będzie całkowicie zamknięty dla użytkowników.

Pływalnia została oddana do użytku 16 lat temu i przez ten czas była poddawana tylko doraźnym, niezbędnym remontom. Dbając o wysoki standard  i bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez mieszkańców postanowiliśmy obiekt poddać remontowi termomodernizacyjnemu o szerokim zakresie. Obejmie on m.in.: docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki, rozwiązania w zakresie odzysku ciepła z technologii basenowej oraz modernizację instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu fotowoltaicznego z panelami hybrydowymi, zastosowanie pompy ciepła typu woda-woda, jako systemu odzysku ciepła ze ścieków.

„Kilkanaście lat eksploatacji wiąże się z koniecznością „liftingu”, tego, tak lubianego i chętnie odwiedzanego przez mieszkańców obiektu, który na stałe wpisał się w krajobraz naszej gminy. To tutaj najmłodsi mieszkańcy gminy z ożarowskich szkół, uczą się pływać, a dorośli dbają o swoją kondycję i zdrowie.  Chcemy skorzystać z rozwiązań technologicznych redukujących emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz poprawiających efektywność energetyczną obiektu, na przykład z systemu odzysku ciepła ze ścieków. Zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie obiektu, to swego rodzaju niedogodność dla mieszkańców, ale nie ma innej możliwości przeprowadzenia prac. Mam nadzieję, że rekompensatą będzie zwiększenie komfortu korzystania z obiektu po zakończeniu prac. ” – tak rozpoczynający się niebawem remont komentuje Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Realizacja projektu wpłynie na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a także poprawi estetykę przestrzeni publicznej i zwiększy komfort użytkowników.

Rozpoczęcie prac, a tym samym całkowite zamknięcie obiektu pływalni ze wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi i wynajmowanymi na pływalni, planowane  jest na 3 kwietnia 2018 r., a ponowne otwarcie obiektu po remoncie i  corocznej przerwie technologicznej  nie później niż  30 września 2018 r.

Zadanie inwestycyjne jest częścią projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim