W Gminie Ożarów Mazowiecki po raz pierwszy rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

System Elektronicznych Rekrutacji dostępny będzie od 1 marca 2018 r. na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl

Po wejściu na stronę prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczoną na niej Instrukcją dla rodziców, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwolą one Państwu na prawidłowe i sprawne wypełnienie wniosku rekrutacyjnego dla dziecka i złożenie go do wybranej placówki oświatowej.

Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie przez Państwa indywidualnego konta rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Szczegółowe informacje: Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23 System Elektronicznych Rekrutacji

Załączniki