Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, a w dniu dzisiejszym pierwsi mieszkańcy naszej gminy zweryfikowali swój Profil Zaufany w nowouruchomionym punkcie.

Uruchomienie punktu potwierdzającego pozwala na upowszechnienie Profilu Zaufanego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do e-usług świadczonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki oraz inne podmioty publiczne.

Profil Zaufany jest bezpłatnym, mobilnym podpisem elektronicznym służącym do potwierdzania tożsamości podczas kontaktu z administracją i jest alternatywą dla płatnego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Podobnie jak podpis odręczny – identyfikuje osobę, która wykorzystuje ten profil.

Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego mieszkaniec może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Niebawem w Gminie Ożarów Mazowiecki zostaną uruchomione e-Usługi, do których za pomocą Profilu Zaufanego będą mogli uwierzytelnić się mieszkańcy i „bez wychodzenia z domu” dokonać m.in. opłat lokalnych, rejestracji dzieci do szkół i przedszkoli oraz załatwić większość spraw urzędowych. Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzytelnić się m.in. w portalach: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, Emp@tia.

W celu utworzenia Profilu Zaufanego należy:

1. Zarejestrować konto na stronie profilu zaufanego pod adresem PZ.GOV.PL lub na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.GOV.PL.

2. W okresie do 14 dni od rejestracji konta, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim – w godzinach pracy urzędu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.

3. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy Profilu Zaufanego oraz ePUAP można znaleźć na stronie: EPUAP.GOV.PL

Serdecznie zapraszamy do zakładania i potwierdzania Profilu Zaufanego.

Maciej Poligaj
Referat Informatyki