Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Cel projektu: usprawnienie kontaktu pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami Gminy Ożarów Mazowiecki a jej jednostkami administracyjnymi oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 1.887.344,00 zł
Dofinansowanie: 1.509.875,20 zł
Planowany okres realizacji: do 30.03.2018 r.
Projekt zrealizowany.