Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Cel projektu: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji CO2 do atmosfery, oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.
Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 10 098 532,55 zł
Dofinansowanie: 5 596 606,73 zł
Planowany okres realizacji: do 30.09.2018 r.
Projekt w trakcie realizacji.